V případě zákaznické registrace, nákupu našeho zboží nebo přihlášení k odběru našeho newsletteru se z hlediska zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. stává společnost FP Garnet s.r.o. správcem Vámi poskytnutých údajů. 

O jaké údaje se může jednat? 

 • údaje, které vědomě a dobrovolně poskytnete za účelem uzavření smlouvy s naší společností

 • údaje nezbytné k vedení reklamačního řízení

 • Vaší transakční historii

 • naší vzájemnou obchodní komunikaci

 • další údaje, které vědomě a dobrovolně poskytnete v rámci plnění jednotlivých zakázek, přičemž se může jednat i o údaje o jiných osobách (např. o lidech, kterým byste rádi darovali náš šperk)  

Za jakým účelem Vaše údaje použijeme?

 • příjem a vyřizování objednávek, fakturace

 • plnění povinností vyplývající z uzavřených smluv mezi Vámi a naší společností 

 • ochrana naších smluvních práv a oprávněných zájmů 

 • plnění naších zákonných povinností, zejména pak vedení účetnictví

 • vyřizování reklamací

 • přímý marketing včetně zasílání obchodních sdělení o našich novinkách, slevách či marketingových akcích, pokud nám k tomu udělíte souhlas 

Mohou být Vaše údaje zpřístupněny nebo poskytnuty třetím stranám? 

Vaše osobní údaje nikdy neposkytneme mimo Evropský hospodářský prostor.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám v přesně vymezených případech: 

 • pokud nám to zákon ukládá jako povinnost (např. spolupráce s orgány činnými v trestném řízení nebo se soudy, spolupráce s finančním úřadem, vedení účetnictví...)

 • pokud je to nezbytné k ochraně naších smluvních práv a oprávněných zájmů (např. v rámci komunikací s advokátem)

 • pokud je to nezbytné v rámci plnění naších smluvních povinností (např. poskytnutí Vaší adresy dopravci)

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat?

Údaje nezbytné k přímému marketingu budeme uchovávat tak dlouho, dokud s tím budete souhlasit. V případě, že nás informujete, že si marketingové zprávy dále nepřejete dostávat, vyhovíme Vašemu požadavku bez zbytečného prodlení. 

Daňové a účetní doklady budou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V současné době se jedná o nejdéle 10 let od konce účetního období.

Údaje nezbytné k eventuální ochraně naších práv a oprávněných zájmů můžeme uchovávat až do ukončení naší činnosti. I proti tomuto zpracování však můžete vznést námitku. V takovém případě Vaše údaje vymažeme, nebudou-li v tu chvíli existovat závažné oprávněné důvody k nevyhovění Vašemu požadavku.

Jaká jsou Vaše práva?

 • Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci

 • Právo na opravu osobních údajů

 • Právo na výmaz (pokud bude vznesena námitka proti přímému marketingu nebo uplyne doba pro uchování osobních údajů)

 • Právo se obrátit s podnětem či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Potřebujete-li se na nás obrátit v rámci uplatnění Vaších práv na ochranu osobních údajů, napište nám prosím na adresu osobniudaje@fpgarnet.cz. 

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: